Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost Opre’ Cidery s.r.o., IČ: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, se sídlem Budimír 42, 044 43 Budimír, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 36604/V, emailová adresa: cider (at) opre.sk.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJÍ?

Společnost Opre’ Cidery s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení osoby,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo.

Vaše osobní údaje slouží ke komunikaci mezi vámi a společností Opre’ Cidery s.r.o., které jste zadali do kontaktního formuláře.

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Osobní údaje, které jsme získali z formuláře sdílíme v omezeném kruhu oprávněných osob (zaměstnanci, úředníci, obchodní partneři, dodavatelé) v minimálním rozsahu.

JAKÉ VŠECHNY PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo:

  • požadovat od provozovatele o přístup k osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • kdykoliv svůj souhlas odvolat, pokud byl udělen
  • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • právo namítat zpracovávání osobních údajů

JAK SPOLUPRACUJEME S STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN?

Na webové stránce mellos.sk jsou hypertextové odkazy a prokliky na webové stránky třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za podmínky zpracování a postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.

Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů a trvá po dobu tří let.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty do 3. zemí.

Odpovědná osoba není jmenována. Správce kontaktujte na emailové adrese: cider@opre.sk

Informační systém provozovatele je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (na Slovensku) a bylo mu přiděleno registrační číslo: 5423