Podmínky užívání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Provozovatel stránky

1) Provozovatel této webové stránky mellos.sk je společnost Opre 'Cidery sro, IČO: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, se sídlem Budimír 42, 044 43 Budimír, Slovensko, zapísaná v obchodním registru okresního soudu Košice I, oddiel: : 36604 / V, emailová adresa: cider (at) opre.sk

2) Uživatelem se rozumí návštěvník webových stránek mellos.sk.

Obsah Stránky

3) Tato stránka slouží k prezentaci společnosti a značky mellos a její produkty.

4) Obsah webových stránek mellos.sk je vytvořen z textů, fotografií, zvukových nebo audiovizuálních záznamů, které na tuto stránku umístili provozovatel.

5) Provozovatel dává souhlas používat fotografie, texty a linky na další propagaci značek mellos a webových stránek mellos.sk.

6) Obsah stránky je chráněn autorským zákonem. Za obsah stránky se považují texty, obrázky nebo fotografie, audio / video nahrávky i webdizajn a ostatní grafické prvky na stránce.

7) Majitelem autorských práv je provozovatel a obsah je možné šířit dále pouze pro propagaci společnosti a značky mellos.

8) Uživatel si uvědomuje a souhlasí s tím, že obsah webových stránek mellos.sk nemusí být dostupný nepřetržitě. Přístupnost obsahu může být omezena zejména v důsledku technické chyby nebo rozhodnutí provozovatele, který si vyhrazuje právo znepřístupnit určenou část obsahu.

Hyperlinky

9) Kliknutím na některé odkazy na webových stránkách mellos.sk může dojít k opuštění webových stránek a přesměrování uživatele na internetové stránky jiných společností. Prepojené internetové stránky nejsou provozovateli kontrolovány a provozovatel není odpovědný za obsah žádného takto propojeného internetového portálu ani za škodu, která může vzniknout uživateli v důsledku jeho přesměrování.

Tyto podmínky využívání vstoupí v platnost dnem 05. 09. 2017.