Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť Opre’ Cidery s.r.o., IČO: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, so sídlom Budimír 42, 044 43 Budimír, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36604/V, emailová adresa: cider(at)opre.sk

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

Spoločnosť Opre’ Cidery s.r.o. spracováva nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko osoby,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo.

Vaše osobné údaje slúžia na komunikáciu medzi vami a spoločnosťou Opre’ Cidery s.r.o., ktoré ste zadali do kontaktného formulára.

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Osobné údaje, ktoré sme získali z formulára zdieľame v obmedzenom kruhu oprávnených osôb (zamestnanci, úradníci, obchodní partneri, dodávatelia) v minimálnom rozsahu.

AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Máte právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov,
  • výmaz osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov

AKO SPOLUPRACUJEME S STRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na webovej stránke mellos.sk sú hypertextové odkazy a prekliky na webové stránky tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu troch rokov.

Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

Zodpovedná osoba nie je vymenovaná. Správcu kontaktujte na emailovej adrese: cider@opre.sk

Informačný systém prevádzkovateľa je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené registračné číslo: 5423