Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prevádzkovateľ stránky

1) Prevádzkovateľom tejto webovej stránky mellos.sk je spoločnosť Opre’ Cidery s.r.o., IČO: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, so sídlom Budimír 42, 044 43 Budimír, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36604/V, emailová adresa: cider(at)opre.sk

2) Používateľom sa rozumie návštevník webovej stránky mellos.sk.

Obsah Stránky

3) Táto stránka slúži na prezentáciu spoločnosti a značky mellos a jej produktov.

4) Obsah webových stránok mellos.sk je tvorený textami, fotografiami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na túto stránku umiestnil prevádzkovateľ.

5) Prevádzkovateľ dáva súhlas použiť fotografie, texty a linky webstránky na ďalšiu propagáciu značky mellos a webovej stránky mellos.sk.

6) Obsah stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah stránky sa považujú texty, obrázky, alebo fotografie, audio/video nahrávky ako aj webdizajn a ostatné grafické prvky na stránke.

7) Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ a obsah je možné šíriť ďalej na propagáciu spoločnosti a značky mellos.

8) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok mellos.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo zneprístupniť určenú časť obsahu.

Prekliky odkazov

9) Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach mellos.sk môže dôjsť k opusteniu webovej stránky a presmerovaniu používateľa na internetové stránky iných spoločností. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 05. 09. 2017.